Calando os desastrosos datos dos autónomos en Galicia

                        

                O domingo 9 de febreiro, diversos medios publican un dato tremendo: nos últimos cinco anos desapareceron en Galicia case 27.000 autónomos con empregados ao seu cargo, o que supón un descenso do 31’1 % respecto dos que había a comezos de 2009.

Seguir lendo