Que pasa coa baixada dos soldos ??

Martes, 17 de decembro. O Instituto nacional de estatística publica que os salarios levan xa doce meses baixando en España, algo que sucede por primeira vez en case vinte anos.

Un dato negativo que contradí ao Ministro Montoro.

Seguir lendo