Agochando a pobreza infantil

comedor
11 de xuño. O PP rexeitou que a Xunta abra os comedores escolares durante os meses de verán para atender, con cargo aos seus fondos, aos nenos con menos recursos e así paliar a pobreza infantil, alegando que esa medida favorecería a súa estigmatización social.

Seguir lendo

Os terribles datos da pobreza en Galicia non existen

O martes 11 de marzo, Cáritas española divulga os datos sobre a pobreza, que ofrecen un panorama desolador, sobre todo en Galicia.

O informe sinala que na comunidade galega a pobreza infantil pasou dun 16,9% en 2007 a un 22,2% en 2012.

En 30.000 fogares non hai ningún tipo de ingresos, e o dato máis arrepiante é que unhas 465.000 persoas viven en Galicia baixo o umbral da pobreza.

Seguir lendo