Europa cuestiona a imparcialidade da Fiscalía Xeral do Estado

 

Mércores 15 de xaneiro. Un informe difundido polo grupo anticorrupción do Consello de Europa alerta sobre os casos de corrupción en España e o risco de manipulación da xustiza.
Pero destaca especialmente o referido á figura do fiscal xeral do Estado. O informe solicita revisar o método de selección, xa que a “percepción da independencia do fiscal xeral do Estado é preocupante”