Francisco saca do armario parte da curia

O martes 11 de xuño divúlgase a noticia de que o Papa Francisco RECOÑECE ABERTAMENTE A EXISTENCIA DUN LOBBY GAY DENTRO DO VATICANO.