Fusión de concellos, soldo multiplicado por tres

cacheiro

26 de novembro. O soldo de Pablo González Cacheiro, do Partido Popular e presidente da xunta xestora que goberna o novo concello resultante da fusión de Oza e Cesuras de 5.500 habitantes, segundo recollen os presupostos do 2014, será de 2.800 euros netos ao mes. A oposición di que o aumento é dun 257%.

Seguir lendo