Bárcenas vs UXT

bar lap

20 de xaneiro. O ex tesoureiro do PP Luis Bárcenas remite ao xuíz do caso Bárcenas, Pablo Ruz, unha carta escrita por el xunto cuns documentos que afectan ao seu antecesor nese cargo, o tamén imputado Álvaro Lapuerta.

Seguir lendo

Nada das declaració​ns homófobas do novo cardeal español

Fernando Sebastián Aguilar.
O domingo 19 de xaneiro, un membro da xerarquía eclesiástica volve desatar a polémica cunhas declaracións homófobas.
Fernando Sebastián, o novo cardeal español designado polo Papa Francisco, sinala que “a homosexualidade é unha deficiente sexualidade que se pode normalizar con tratamento”.