A TVG está obrigada por lei a ser imparcial e a crear o estatuto profesional

                                                                        

       Xa comentamos que este blog só quere denuncia-la manipulación informativa que se repite día a día nos informativos da TVG, pero NUNCA IRÁ CONTRA A PROPIA EMPRESA, QUE CONSIDERAMOS TOTALMENTE NECESARIA PARA GALICIA.
      Ademáis, pretendemos que dunha vez por todas se creen o Estatuto Profesional e o Consello de Informativos. E iso está amparado pola propia Lei.
      A CRTVG ESTÁ OBRIGADA A SER OBXECTIVA, VERAZ E IMPARCIAL NAS INFORMACIÓNS.
      Existen uns principios que deben inspirar a programación tales como: a defensa da identidade da nacionalidade galega, o respecto á liberdade de expresión, obxectividade, veracidade e imparcialidade das informacións. A separación entre as informacións e opinións e o respecto ao pluralismo político, relixioso, social, cultural e lingüístico.
      Uns principios recollidos no artigo 16 da Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia publicada o 3 de agosto de 1984 no Diario Oficial de Galicia.
      O dereito á información é un dereito fundamental e como tal debe estar protexido. Para iso a Corporación RTVG ten unha función básica: DEBERÁ CUMPRIR COA MISIÓN DE SERVIZO PÚBLICO.
      E entre as ferramentas coas que debe contar para cumprir coa súa tarefa está o Estatuto Profesional destinado a fortalecer a calidade, profesionalidade e independencia dos contidos informativos. Nel contémplase o Consello de Informativos como órgano interno de participación dos profesionais co fin de velar pola independencia, pola veracidade e pola obxectividade dos contidos informativos difundidos.
      Esta protección e ferramentas recóllense de xeito específico nos artigos 4 e 36 da Lei 9/2011 dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia que publicou o DOG o venres 16 de decembro de 2011.

Só a versión “oficial” do paro

índice

 

Como ven sendo xa unha practica habitual, a Televisión de Galicia obviou por completo as opinións das centrais sindicais sobre a baixada do paro en España e en Galicia. Por non emitir, nin se emitíu ningunha declaración de ningún representante político da oposición nin no Parlamento español nin tampouco no de Galicia.

 Os informativos da TVG emitiron unicamente as opinións dos representantes do goberno español e autonómico, e de ahí non pasou a cousa. Sin entrar en grandes detalles, os informativos da galega (o telexornal serán repetiu exactamente os mesmos videos que se fixeron para o Telexornal do mediodía) non fixeron tampouco mención ningunha a que case todos os novos contratos son temporais e do sector da hostalaría pola chegada do verán, algo que sí salientaron todos os medios.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/sindicatos-avisan-contratacion-aumenta-debido-temporal/idEdicion-2013-06-04/idNoticia-810136/

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/06/05/contratos-verano-maquillan-paro-plena-crisis/0003_201206G5P34991.htm

http://economia.elpais.com/economia/2013/06/04/actualidad/1370329043_021703.html

Non é importante a humillació​n dos universita​rios a Wert

Martes 4 de xuño. O Ministro de Educación, José Ignacio Wert, acode ao Auditorio nacional de Madrid á entrega dos premios nacionais fin de carreira, que recoñecen aos alumnos máis brillantes da Universidade

No transcurso do acto, UNHA DUCIA DOS GALARDOADOS NÉGANLLE O SAÚDO A WERT, reivindicando con palabras e coas súas camisetas “UNHA EDUCACIÓN PÚBLICA LIBRE E PARA TODOS” Seguir lendo